آخرین اخبار

دوشنبه1401/6/28

09:07:0

26

اجرای طرح ضربتی مقابله با فروش زعفران تقلبی در مشهد همزمان با دهه پایانی ماه صفر

به گزارش روابط عمومی اداره کل استاندارد خراسان رضوی : پیرو پخش برنامه گزارش 5 با موضوعیت توزیع زعفران های فله و تقلبی در بازار مشهد ، با دستور سرپرست اداره کل استاندارد خراسان رضوی ، بازرسی از واحدهای صنفی توزیع کننده زعفران انجام گردید .
این بازرسی ها  با همکاری اتحادیه زعفران و کارشناسان اداره کل استاندارد استان و  با هدف جلوگیری از توزیع و فروش زعفران های فله و بی نام و نشان  انجام می گردد .
دباغی مقدم مسئول طرح طاها در اداره کل استاندارد با اعلام بازرسی 374 واحد صنفی  زعفران گفت : به 253 واحد متخلف اخطار کتبی جهت جمع آوری  زعفران های بی نام و نشان  داده شد و ضمن اخذ تعهد ملزم  به رعایت عرضه محصولات استاندارد در فروشگاه شدند .
وی در ادامه گفت : از 110 واحد عرضه زعفران، بازرسی نوبت دوم انجام و ضمن توقیف محصولات  50 واحد تولیدی به دلیل عدم توجه به اخطارها و تذکرات کارشناسان استاندارد پرونده قضایی جهت رسیدگی  به موضوع تخلف به اداره کل تعزیرات حکومتی استان ارسال گردید . 
شایان ذکر است در بازرسی های انجام شده، قاضی  تعزیرات در معیت کارشناسان استاندارد حضور داشته و  نسبت به پلمپ واحد های صنفی متخلف اقدام گردید .