رویدادهای مهم

بيشتر

يكشنبه1401/3/1

13:07:3

92

قابل توجه مدیران محترم کنترل کیفیت واحدهای تولیدی و کارشناسان محترم استاندارد استان

اطلاعیه

قابل توجه مدیران محترم کنترل کیفیت واحدهای تولیدی و کارشناسان محترم استاندارد استان

1-دوره آموزشی آشنایی با استاندارد ملی حلال 12000  در تاریخ 24-26 خرداد ماه 1401

2- دوره آموزشی استاندارد ملی 10000 (آشنایی با آموزش الکترونیکی)   در تاریخ 7-9 تیرماه 1401

دوره های فوق الذکر بصورت رایگان در سامانه ایده  به آدرس tr.isiri.gov.ir  توسط اداره کل استاندارد خراسان رضوی برگزار میگردد. در صورت تمایل پس از ثبت نام در دوره های مذکور شرکت نمائید.