آخرین اخبار

پنجشنبه1401/6/24

12:12:1

25

دکتر تدین در همایش بتن آماده اداره کل استاندارد خراسان رضوی :

مدیران کنترل کیفیت بتن با رعایت استاندارد 6044 در راستای ارتقاء دانش فنی بتن در کشور گام بردارند

دکتر تدین عضو هیات مدیره  و بازرس انجمن بتن ایران با اعلام این مطلب گفت : مساله بتن مقاوم یکی از مقوله های مهم در صنعت ساختمان سازی به شمار می رود و ما در صدد هستیم با ارائه نتایج تحقیقات در همایش های اینچنینی وضعیت بتن کشور را ارتقاء دهیم .
ایشان با ابراز تاسف از اینکه در کشور به  دوام بتن توجه کمی شده  است گفت : در برخی از پروژه ها با تخریب بتن ها و در نهایت تخریب سازه ها مواجهیم این درحالی است که برای آنها دستور العملهایی تدوین شده اند که می توانند راهنما و راهگشا باشند .
وی در ادامه افزود : هرچند که ضوابط تدوین شده در مبحث مقررات ملی ساختمان تذکرات لازم را به بخش مهندسی  کشور داده است اما نباید فراموش کنیم که مسوولیت نهایی در بتن ریزی با واحد تولید کننده بتن آماده می باشد  و در صورت درخواست پیمانکار مبنی بر استفاده از افزودنی ها در بتن  در هر صورت مسئولیت با تولید کننده بتن  می باشد .