آخرین اخبار

پنجشنبه1401/6/24

12:16:4

55

بازدید سرپرست استاندارد خراسان رضوی از نمایندگی استاندارد شهرستان سرخس

در راستای آشنایی با مسائل و مشکلات ادارات شهرستانی سید محمد سجادی عطار سرپرست اداره کل استاندارد  از نمایندگی شهرستان سرخس و برخی از واحدهای تولیدی و آزمایشگاهی این شهرستان بازدید کرد .
به گزارش روابط عمومی اداره کل استاندارد استان خراسان رضوی :  طی نشستی با رئیس اداره شهرستان سرخس مسائل و مشکلات مربوط به حوزه سوخت و به ویژه اقدامات فنی و تخصصی اداره کل در جهت کاهش قاچاق سوخت مورد بررسی قرار گرفت .


در ادامه سجادی طی دیدار با فرماندار شهرستان ضمن بیان شرح وظایف و مسئولیت های این اداره کل از نوروزی زاده فرماندار سرخس در خصوص همراهی و همکاری با استاندارد و نماینده مستقر در این شهرستان در جهت اجرای ضوابط مرتبط با اداره کل استاندارد  تشکر کرد .