اطلاعیه و فراخوان

بيشتر

دوشنبه1401/5/10

08:19:5

928

اطلاعیه دوره های آموزشی غیرحضوری و رایگان

قابل توجه کلیه فراگیران برون سازمانی استان

این اداره کل اقدام به برگزاری دوره های آموزشی غیرحضوری رایگان بشرح ذیل نموده است: 1-  آشنایی با قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد
تاریخ دوره (27-25 مرداد ماه 1401 )
 
2- آشنایی با الزامات استاندارد ایزو 17025 
تاریخ دوره (17-15 شهریور ماه 1401)
 
3-  آشنایی بانحوه تدوین استاندارهای ملی (نگارش استانداردها بر اساس استاندارد 5 )
تاریخ دوره (21-19 مهر ماه 1401)
4-  آموزش مدیریت زمان
تاریخ دوره (26-24 آبان ماه 1401)
 
لازم به ذکراست در صورت تمایل جهت ثبت نام در دوره ها ی مذکور می بایست پس از ورود به سامانه مدیریت یکپارچه آموزش ایده به آدرس tr.isiri.gov.ir از قسمت پرتال آموزش (فراگیران خارجی) تقویم آموزشی را انتخاب و سپس در دوره های مورد نظر شرکت نمایید.